Velplejede bygningsfacader

En sund bygningsfacade er ikke kun vigtig for husets ydre, men også om for indeklimaet. Forkert eller manglende vedligehold af facaden kan give problemer med indtrængning af fugt og på sigt resultere i alvorligere skader på dit hus, som dyrere at udbedre.

Vi udfører facaderenovationer på alt fra parcelhuse og murmestervillaer til udlejningsejendomme – herunder bevaringsværdige bygninger, som er et af vores specialer. Vi har den nødvendige faglige ekspertise, der sikrer dig høj kvalitet uanset hvilken type facaderenovering, du har brug for.


Vi tilbyder:

  • omfugning af murstensfacader
  • efterisolering af facaden, så dit hus opfylder de skærpede klimakrav
  • facadepudsning
  • vandskuring
  • reparation af sætningsskader eller revner
  • udskiftning af mursten
  • udskiftning af sålbænke
  • facaderenovering af bevaringsværdige bygninger


Hvor omfattende renovering og præcis hvilke facadereparationer, vi skal udføre, aftaler vi på forhånd, så der ikke dukker uforudsete overraskelser op undervejs. Vi lægger stor vægt på en tæt dialog gennem hele forløbet, så vi sikrer et færdigt resultat, der lever op til dine forventninger.

Ønsker du tilbud på en facaderenovering? 
Kontakt os her: 25 62 02 20